FIT STUDIO: Setkávání s Braněm

Od Viktor Výleta

          F I T  S T U D I O  SK BANIK RATIŠKOVICE                  S E T K Á V Á N Í  S                                    B R A N Ě M      KDE: CVIČEBNA školy POHODY v RATÍŠKOVICÍCH               NAD KNIHOVNOU     KDY: pátek 25.září 2020 v 19.30              těšíme se na Vás info…