FIT  STUDIO SK BANÍK RATÍŠKOVICE

 S E T K Á V Á N Í

                  S

                     BRANĚM…………..

kde: cvičebna ŠKOLY POHODY nad knihovnou v Ratíškovicích………

kdy: 3.února 2017 v 19.30…………