Oddíl sportovní gymnastiky pořádal ve čtvrtek 8.12.2016 Mikulášské cvičení.  Přišlo si zacvičit 50 dětí, pro které jsme uspořádali cvičení formou soutěže. Na závěr cvičení přišel Mikuláš a děti zazpívali koledu a všichni dostali od Mikuláše balíček. Cvičení se všem líbilo. Ráda bych všem poděkovala za přípravu a organizaci cvičení a hlavně všem trenérkám za obětavou práci s dětmi.

Za oddíl sportovní gymnastiky Zemánková Eva.

mikulas_2016