Dne 6.2.2016 proběhl na ZŠ v Brankovicích 2. sraz dětí, které se přihlásily do nově vzniklého tréninkového centra. Celkový počet přihlášených dětí je 28. Z našeho šachového klubu to jsou 4 děti – Pavel Kotásek, Matěj Tomík, Martin Šlahůnek a Lenka Kratochvílová.
Více informací lze nalézt na našem blogu: www.stcm.blog.cz