Dne 11. 6. 2015 na hřišti SK Baníku Ratíškovice oddíl sportovní gymnastiky pořádal sportovní odpoledne.  Na travnatém hřišti jsme nachystali ve spolupráci s p. Kohůtovou různé stanoviště na kterých děti plnili úkoly a soutěže, nakonec jsme si všichni společně zacvičili.  Na stanovištích nám pomáhali rodiče  –  za výpomoc jim děkujeme.  Sportovní odpoledne bylo zakončeno táborákem a opékáním špekáčků.

Ráda bych poděkovala p.  Kohůtové za výpomoc při pořádání akce a zapůjčení pomůcek na stanovištích.
Sportovní odpoledne se vydařilo a cvičení venku bylo příjemnou změnou pro všechny

Eva Zemánková